vücuttaki morluk ve tedavisi - vücuttaki morluklar Neden Kaynakl

vücuttaki morluk ve tedavisi - vücuttaki morluklar Neden Kaynaklanır vücutta sürekli morluk var ise ve geçmiyorsa hemen doktora başvurmanız da fayda vardır..

Vücudumuzda zaman zaman birçok sebepden dolayı morluklar oluşabilir, fakat ani oluşan morarmaları dikkate almak gereklidir. Her morarma hastalık olmasada, değişik hastalıklar morarma ile sonuçlanır. Morarma deri ve mukozaların, bazen de iç organların morumsu ya da mavimsi bir renk almasıdır. Kılcal damarlardaki kanda indirgenmiş, yani oksijene bağlanmamış hemoglobin ya da methemoglobin ve sulfhemoglobin’ gibi hemoglobin türevlerinin artmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Genellikle dudaklarda, parmak uçlarında, dilde ve kulaklarda daha belirgindir. Morarmanın görülmesi için 100 mi kanda 5 gr’den fazla indirgenmiş hemoglobin bulunması gerekir. Kandaki toplam hemoglobin oranı ne kadar yüksekse, bu değere o kadar çabuk ulaşılır. Kandaki alyuvar sayısının arttığı polisitemide morarma daha kolay ortaya çıkar. Oysa kansızlıkta hemoglobin oranı düşük olduğundan indirgenmiş hemoglobin de azdır ve morarma daha geç görülür. Kan hemoglobininde hiçbir değişiklik yokken de deride ve mukozalarda pigment artışına bağlı renk değişiklikleri oluşabilir. Örneğin, deri kronik gümüş zehirlenmelerinde gümüş birikimi nedeniyle grimsi mavi, altın tuzlarıyla tedavi sırasında da altın birikimine bağlı olarak mavimsi bir renk alır. Bu durumda gerçek anlamda morarma söz konusu değildir. Morarma Türleri Yaygın Morarma kaynaklandığı kalp dolaşım sistemi bozuklukları: * doğumsal (kalıtımsal) kalp hastalıkları * dokularda su tutulması ve damarlarda kan toplanmasına bağlı olarak gelişen konjestif kalp yetmezliği kaynaklandığı akciğer bozuklukları: * solunum yetmezliği * tıkanıklık yapıcı hastalıklar (astım, amfîzem, kronik bronşit) * sınırlayıcı bozukluklar (şişmanlık, omurganın bir yana doğru ilerlemiş eğriliği [skolyoz]) * akciğer dokusunda azalmaya yol açan hastalıklar (pnömokonyoz, sarkoidoz)kaynaklandığı kan bileşimi değişiklikleri * polisitemi Bölgesel Morarmalar kaynaklandığı atardamar dolaşım bozuklukları * belirli bir alanla sınırlı damar sertliği * Raynaud hastalığı * akrosiyanoz * Buerger hastalığı kaynaklandığı toplardamar dolaşımı engelleri * akut tromboflebit * kronik toplardamar yetmezliği * üst anatoplardamarın tıkanması * alt anatoplardamann tıkanması

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !